Coaching

 contact_barbara_mobiel

Organisaties en mensen veranderen voortdurend. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hierin meegaan. Dit is niet altijd zo vanzelfsprekend. Coaching en training op maat kan de invoering van een veranderproces ondersteunen zowel op het niveau van het management als voor de individuele medewerker. De ervaren en erkende coaches van The Care Factory zijn creatief, hebben inhoud en humor met aandacht voor het hier en nu als spiegel van de dagelijkse praktijk.

Coaching

Coachen is een vorm van leren gericht op persoonlijke ontwikkeling binnen de context van het werk. Coaching biedt mensen de kans zich bewust te worden dat zij wel zelf maar niet de context waarin zij werken kunnen veranderen. Dat kan ertoe leiden dat zij anders in hun werk en leven gaan staan en weer regie en verantwoordelijkheid nemen.

Coaching is voor medewerkers die inzicht willen krijgen in hoe zij als professional en als mens in hun werk staan en die hun mogelijkheden en talenten verder willen ontwikkelen.

Wij bieden de volgende vormen van coaching:

  • Organisatie coaching
  • Team Coaching
  • Coaching in de zorg
  • Werk naar werk coaching
  • Executive Coaching

Training

Training bij The Care Factory is ervaringsgericht leren. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot de doelstellingen van de organisatie en het eigen werk staan centraal. Ervaringsgerichte training kan mensen helpen om bijvoorbeeld een verandering vorm te geven vanuit hun eigen betekenisgeving. Dan ontstaat de mogelijkheid om de verandering in het denken en handelen te integreren.

Als u medewerkers de mogelijkheid wilt bieden om zich met een verandering te verbinden en deze mee te helpen realiseren, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.