Interim Management

The Care Factory biedt (interim)managementoplossingen voor organisaties in zorg en welzijn, die behoefte hebben aan tijdelijke versterking op het niveau van team management, senior management of directie.

Wij kennen onze interim managers persoonlijk, wat ons in staat stelt om u een representatieve selectie van kandidaten aan te bieden. Dit kan iemand zijn die als ZZP-ers is aangesloten bij The Care Factory of iemand uit ons directe netwerk.

Aanbod binnen 2 tot 5 dagen. Of sneller.
Het zoeken van geschikte kandidaten en het voorstellen van een selectie van maximaal 3 passende kandidaten vindt vrijwel altijd binnen een termijn van 2 tot 5 werkdagen plaats. U ontvangt dan een CV en een uitgebreid toelichting naar aanleiding van het gesprek dat wij hadden met de kandidaat, zodat u een goede keuze kunt maken wie u uitnodigt voor een kennismakingsgesprek.

Als de keuze is gemaakt, zorgen wij voor de verdere (administratieve) afhandeling. De gekozen kandidaat kan zo snel als mogelijk voor u aan de slag.

Onze recruiters hebben jarenlang ervaring in de sectoren waarvoor wij werken, zorg en welzijn. Wij adviseren opdrachtgevers over de invulling en aanpak van de opdracht én we coachen de interim-manager bij de uitvoering van de opdracht.

Voor The Care Factory stopt het werk dus niet bij de plaatsing van de interim-manager. Wij blijven opdrachtverantwoordelijk en dus aanspreekbaar tot en met de laatste dag van de opdracht.

Waarom Interim Management
Organisaties zetten interim managers in voor verander trajecten en wanneer het te lang duurt om sleutelposities in te vullen. Interim Managers verschillen van consultants omdat ze naast het geven van advies ook uitvoerend en operationeel inzetbaar zijn. Interim-managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen.

Voordelen van een Interim Manager
De belangrijkste voordelen van interim management zijn het feit dat de interim manager tijdelijk aanwezig is, snel gerecruteerd kan worden, de tijdsdruk goed aan kan, resultaatgericht opereert en in de regel kan beschikken over een aantal specifieke bevoegdheden en deskundigheden