Juridische Zorg

contact_monique_mobiel

Onrecht waar dan ook is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal

The Care Factory levert via haar netwerkpartner Monique Ravoo juridische zorg op maat. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de zorg beter kan door ook de randvoorwaarden goed te regelen. Hieraan dragen we bij door u te helpen met toezichts- of privacyvraagstukken, door met u contracten te ontwikkelen zodat u bij de contractering een professionele tegenpartij kunt zijn, of door u te adviseren. Recht en regels staan ten dienste van de organisatie, niet omgekeerd, en vaak zijn er binnen de regels keuzes mogelijk. Wij kunnen u wijzen op de risico’s, maar veel liever helpt The Care Factory u de oplossing te kiezen en implementeren waarmee u uw doelen tegen de laagste kosten realiseert. Hiermee vullen we het gat tussen de bedrijfsjurist en advocaat in.

Als adviseur ‘on demand’ leveren we een frisse blik van een relatieve buitenstaander, met veel ervaring bij verschillende organisaties (bijvoorbeeld: de ACM, Schiphol, Woonzorg, het Cbp, de gemeente Amsterdam, Cordaan en de SVB).

Daarbij verbinden we de juridische regels met de andere onderdelen van de organisatie, eerder dan dat we wijzen op de risico’s, zonder oog te hebben voor de uitvoering of implementatie. En aanmerkelijk goedkoper dan een advocaat.

Organisaties kunnen zowel ‘on demand’ als ‘in house’ de diensten afnemen, die in beginsel alle juridische vragen en rechtsgebieden omvatten. Specialisaties omvatten toezicht, mededingingsrecht, privacy, arbeidsrecht, contracten en algemene voorwaarden. Organisaties kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een wekelijks spreekuur of een ‘strippenkaart’, maar bijvoorbeeld ook een concreet product bestellen. U kunt dan denken aan algemene voorwaarden, waarmee kosten kunnen worden bespaard of een implementatieplan voor de introductie van nieuwe wetgeving, zonder overbodige fratsen.

Contact
Monique Ravoo is te bereiken op: 06 49 12 19 09