Arbeidsrecht

contact_monique_mobiel

“Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs”
(Seneca)

Veranderingen in de zorg stellen ook eisen aan uw organisatie. Maar los van alle externe ontwikkelingen, komen regelmatig vraagstukken met betrekking tot uw personeel voorbij. Voor zover deze juridisch zijn, of dreigen te worden, helpt The Care Factory u de kwestie duidelijk in beeld te brengen, adviseert u over te nemen stappen en deze stappen uit te voeren.

U kunt denken aan de volgende vraagstukken:

  • Deeltijdcontracten met meerdere werkplekken en meerdere leidinggevenden.
  • Geringe wijzigingen in de standplaats die tot grote problemen leiden
  • Minimaal bijgehouden personeelsdossiers

Naast deze praktische aangelegenheden, adviseert The Care Factory u ook over meer strategische vraagstukken. Zoals over reorganisaties, nieuwe wetgeving (bv. Wet Normering Topinkomens, Wet Werk en Zekerheid), aanbestedingen & gunningen en toepassing van de verschillende CAO’s in de zorg.

Contact
Monique Ravoo is te bereiken op: 06 49 12 19 09