Mededingingsrecht

contact_monique_mobiel

“Van de maan af gezien zijn we allen even groot”
(Multatuli)

De omgeving van zorg- en welzijnsorganisaties kenmerkt zich door grote veranderingen. Dit leidt onder meer tot verschillende samenwerkingsverbanden en fusies en overnames.

Samenwerking en concentratie kunnen bijdragen aan het realiseren van betere zorg, tegen lagere kosten. Maar niet elke samenwerking is ook toegestaan en er gelden soms formele regels. Deze regels bestaan naast de meer bekende procedures bij de OR of het oordeel van de cliëntenraad.

Een samenwerking tussen concurrenten bij een aanbesteding kan een verboden kartel zijn. Soms moet je een voorgenomen samenwerking volgens een wettelijke procedure laten toetsen door de mededingingsautoriteit ACM of NZa. Zo is iedere zorgonderneming verplicht waar in de regel door meer dan 50 mensen zorg wordt verleend een concentratie te melden bij de NZa. Het begrip ‘concentratie’ bevat veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Een overname van activa is bijvoorbeeld een meldingsplichtige concentratie.

Onder het Mededingingsrecht moet elke organisatie zelf beoordelen of een overeenkomst is toegestaan. The Care Factory kan u daarbij helpen. Ook helpt The Care Factory u graag het om proces bij de ACM of NZa soepel te doorlopen. Zodat u niet te veel, maar ook niet te weinig informatie verstrekt. En er een gesprek met de toezichthouder plaatsvindt als dat nodig is voor een soepel proces.

 Voorbeelden van producten:

  • Beoordeling en vormgeving van overeenkomsten
  • Begeleiding bij fusietraject (concentratie bij de ACM en/of Zorgspecifieke fusietoets bij NZa)
  • Self assessment

Contact
Monique Ravoo is te bereiken op: 06 49 12 19 09