Organisatie coaching

contact_barbara_mobiel

Verandering zit in het erkennen van stilstand

Soms zitten individuen, teams en management zo dicht op hun eigen werk, dat ze ‘blind’ worden voor verstoringen op de verschillende niveau’s. Tenslotte is elke organisatie een complex aan interacties. Verstoringen gaan niet zonder gevolgen; bijvoorbeeld het ziekteverzuim neemt toe, teams worden minder productief of er ontstaan conflicten tussen de verschillende lagen van de organisatie.

De organisatiecoach van The Care Factory is in deze de betrokken buitenstaander die het geheel overziet. Vanuit daaruit kan zij door haar expertise en ervaring, de bron van verstoringen  opsporen, daarin relationele verbanden leggen en uiteindelijk ondersteunen met interventies die tot oplossingen leiden. Alleen daar waar nodig en altijd vanuit transparantie en wederkerigheid.