Onze Professionals

Kleur is de verwondering van het licht

The Care Factory is een kennis- en expertisenetwerk in de non-profit.

De professionals van The Care Factory hebben allen meer dan 10 jaar ervaring in diverse specialismen in zorg en welzijn en gemeentelijke diensten. Ze kennen de praktijk van binnenuit. Veranderingen in de zorg en in de publieke sector vragen om deskundigen die snel en accuraat vernieuwingen kunnen entameren. The Care Factory heeft deze deskundigheid in huis of beschikbaar in haar netwerk. Bij The Care Factory is sprake van maximale kruisbestuiving tussen het aanbod van de aangesloten partners waardoor zij zich profileert als kennis- en expertisenetwerk met oog voor nieuwe ontwikkelingen.