Teamcoaching

contact_barbara_mobiel contact_Sandy

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Teams kunnen door samen te werken prestaties leveren die ze alleen niet kunnen leveren. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor organisaties. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, de samenwerking in teams verloopt niet altijd even goed. Er spelen immers zoveel belangen. Teamprocessen verlopen in fases. Wat in de ene fase nog functioneel is, kan in een volgende fase tegenwerken. Daarnaast is ieder mens anders. Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen. Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast en houden het gezamenlijke belemmeringen in stand. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach van The Care Factory beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren of het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen. Wij doen dit vanuit respect, goed luisterende oren en vanuit meervoudige perspectieven.