Wie heeft er recht op een transitie vergoeding?

0

 

Wat is een transitie vergoeding?

Op basis van de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) hebben werknemers bij onvrijwillig ontslag recht op een financiële vergoeding : de transitie vergoeding. De transitie vergoeding kan gebruikt worden voor van werk naar werk-trajecten (outplacement), opleiding of als een aanvulling op een lager inkomen dan wel een WW-uitkering.

Wie heeft recht op een transitie vergoeding?

Zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitie vergoeding.  De arbeidsovereenkomst dient wel 2 jaar te hebben geduurd. Verder bestaat er een afdwingbaar recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

Hoe hoog is de transitie vergoeding?

De transitie vergoeding wordt berekend op basis  van het bruto maandsalaris ( + 8% vakantiegeld)  en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband korter dan 10 jaar
  • De helft van een maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband van 10 jaar of meer
  • Is uw leeftijd hoger dan 50 jaar en heeft u meer dan 10 dienstjaren bij uw werkgever gewerkt? Dan krijgt u vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. uitzondering : voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dit niet.
  • De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of 1 jaar salaris bij salarissen boven de € 75.000 . De transitie vergoeding wordt berekend en afgerond over periodes van 6 maanden dat er een arbeidscontract bestond.

Arbeidsjurist inschakelen?

Ten einde uw financiële rechten zeker te stellen en de mogelijkheden van uw specifieke situatie te onderzoeken, doet u er goed aan juridisch advies in te winnen. Zeker in specifieke gevallen als ‘ontslag bij ziekte’ of ‘ontslag bij zwangerschap’ of ‘ontslag bij oudere werknemers’ is het verstandig een specialist te raadplegen.  U kunt terecht bij Monique Ravoo. Zij heeft kennis van het arbeidsrecht. Mail haar: mravoo@thecarefactory.nl of bel 06-49121909

Deel via:

Over de auteur

Joke Speelman

Recruiter en Loopbaanadviseur, NOLOC gecertificeerd Joke is partner bij The Care Factory. 06 46 26 48 80

Reageer

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.